Cần hỗ trợ hoặc tư vấn Gọi Ngay + (84) 888 728 730

Lược sử

Việt Nis được thành lập ngày 7 tháng 2 năm 2011.  Với mục tiêu đưa công nghệ gần gũi hơn với cuộc sống và kinh doanh tại Việt Nam. Việt Nis hy vọng có thể đóng góp một phần vào việc hiện đại hóa đất nước Việt Nam.

Việt Nis đã được bắt đầu với ý tưởng để cung cấp dịch vụ Internet để nơi cư trú của các chi nhánh TP. Hồ Chí Minh Đại học công nghiệp thành phố Quảng Ngãi. Từ đó phát triển nó cơ sở hạ tầng dịch vụ cho các doanh nghiệp và tổ chức. Sau đó, Việt Nis phát triển các lĩnh vực khác: trang web dịch vụ, tiếp thị trực tuyến. Đến thời điểm hiện tại. Việt Nis đã tăng số lượng khách hàng ở khắp nơi trên các tỉnh trong phần đầu của thỗ Việt Nam.

Mạng

N

Bắt đầu với ý tưởng của việc cung cấp dịch vụ Internet, với sứ mệnh mang lại thông tin mạng ngay từ đầu.

Xem thêm


Internet

I

"I" viết tắt của từ Internet. Internet coi là mạng thông tin toàn cầu lớn nhất. Internet chính nó đã tạo ra một cuộc cách mạng trên thế hệ thông tin cho thế kỷ 20.

Xem thêm 


Dịch vụ

S

Dịch vụ Việt Nis mang lại bao gồm dịch vụ hệ thống mạng và các dịch vụ khác được cung cấp trên Internet.

Xem thêm 

Sứ mệnh & tầm nhìn

S

Sứ mệnh

Cung cấp giải pháp công nghệ thông tin và giá trị dựa trên hệ thống của Internet cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.

T

Tầm nhìn

Vào năm 2020, trở thành doanh nghiệp Việt Nam hàng đầu về cung cấp giải pháp công nghệ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam.

Khẩu hiệu & Logo

Logo Việt Nis